tiembanhbakerysaigon
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

icon_03

Hotline/Zalo

0977821001

anhbiabakery
 • SG385
  Mã sản phẩm: SG385
  390.000 VND
 • SG69
  Mã sản phẩm: SG69
  420.000 VND
 • SG150
  Mã sản phẩm: SG150
  410.000 VND
 • SG302
  Mã sản phẩm: SG302
  450.000 VND
 • SG326
  Mã sản phẩm: SG326
  450.000 VND
 • SG20
  Mã sản phẩm: SG20
  420.000 VND
 • SG408
  Mã sản phẩm: SG408
  410.000 VND
 • SG28
  Mã sản phẩm: SG28
  360.000 VND
 • SG78
  Mã sản phẩm: SG78
  380.000 VND
 • SG94
  Mã sản phẩm: SG94
  530.000 VND
 • SG30
  Mã sản phẩm: SG30
  370.000 VND
 • SG73
  Mã sản phẩm: SG73
  380.000 VND
 • SG284
  Mã sản phẩm: SG284
  380.000 VND
 • SG291
  Mã sản phẩm: SG291
  530.000 VND
 • SG337
  Mã sản phẩm: SG337
  520.000 VND
 • SG296
  Mã sản phẩm: SG296
  380.000 VND
 • SG156
  Mã sản phẩm: SG156
  380.000 VND
 • SG10
  Mã sản phẩm: SG10
  370.000 VND
 • SG87
  Mã sản phẩm: SG87
  520.000 VND
 • SG196
  Mã sản phẩm: SG196
  510.000 VND
 • SG48
  Mã sản phẩm: SG48
  520.000 VND
 • SG103
  Mã sản phẩm: SG103
  450.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in hình ảnh SG186
  Mã sản phẩm: SG186
  420.000 VND
 • SG171
  Mã sản phẩm: SG171
  420.000 VND
 • SG293
  Mã sản phẩm: SG293
  630.000 VND
 • Bánh gato sinh nhật in hình SG198
  Mã sản phẩm: SG198
  390.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in ảnh SG165
  Mã sản phẩm: SG165
  380.000 VND
 • Bánh gato in hình ảnh SG163
  Mã sản phẩm: SG163
  510.000 VND
 • SG391
  Mã sản phẩm: SG391
  450.000 VND
 • SG32
  Mã sản phẩm: SG32
  450.000 VND
 • SG275
  Mã sản phẩm: SG275
  430.000 VND
 • SG403
  Mã sản phẩm: SG403
  450.000 VND
 • SG402
  Mã sản phẩm: SG402
  450.000 VND
 • SG401
  Mã sản phẩm: SG401
  450.000 VND
 • SG399
  Mã sản phẩm: SG399
  550.000 VND
 • Bánh in hình ảnh SG273
  Mã sản phẩm: SG273
  450.000 VND
 • SG171
  Mã sản phẩm: SG171
  420.000 VND
 • SG118
  Mã sản phẩm: SG118
  530.000 VND
 • Bánh kem in ảnh SG120
  Mã sản phẩm: SG120
  550.000 VND
 • SG112
  Mã sản phẩm: SG112
  450.000 VND
 • SG192
  Mã sản phẩm: SG192
  430.000 VND
 • SG114
  Mã sản phẩm: SG114
  790.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG89
  Mã sản phẩm: SG89
  510.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG225
  Mã sản phẩm: SG225
  450.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG51
  Mã sản phẩm: SG51
  380.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG211
  Mã sản phẩm: SG211
  520.000 VND
 • SG103
  Mã sản phẩm: SG103
  450.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG119
  Mã sản phẩm: SG119
  430.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG134
  Mã sản phẩm: SG134
  410.000 VND

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 với những mẫu Bánh kem 8/3 tặng mẹ , người yêu, cô giáo đẹp độc đáo Phát triển bởi Bánh kem Hương vị Việt Thương hiệu bánh kem sinh nhật Việt Nam