tiembanhbakerysaigon
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

icon_03

Hotline/Zalo

0977821001

anhbiabakery
 • SG325
  Mã sản phẩm: SG325
  450.000 VND
 • SG180
  Mã sản phẩm: SG180
  430.000 VND
 • SG408
  Mã sản phẩm: SG408
  410.000 VND
 • SG103
  Mã sản phẩm: SG103
  450.000 VND
 • SG252
  Mã sản phẩm: SG252
  380.000 VND
 • SG411
  Mã sản phẩm: SG411
  450.000 VND
 • SG395
  Mã sản phẩm: SG395
  390.000 VND
 • SG257
  Mã sản phẩm: SG257
  510.000 VND
 • SG310
  Mã sản phẩm: SG310
  520.000 VND
 • SG217
  Mã sản phẩm: SG217
  510.000 VND
 • SG335
  Mã sản phẩm: SG335
  390.000 VND
 • SG291
  Mã sản phẩm: SG291
  530.000 VND
 • SG70
  Mã sản phẩm: SG70
  380.000 VND
 • SG78
  Mã sản phẩm: SG78
  380.000 VND
 • SG156
  Mã sản phẩm: SG156
  380.000 VND
 • SG259
  Mã sản phẩm: SG259
  360.000 VND
 • SG87
  Mã sản phẩm: SG87
  520.000 VND
 • SG263
  Mã sản phẩm: SG263
  500.000 VND
 • SG337
  Mã sản phẩm: SG337
  520.000 VND
 • SG321
  Mã sản phẩm: SG321
  450.000 VND
 • SG196
  Mã sản phẩm: SG196
  510.000 VND
 • SG69
  Mã sản phẩm: SG69
  420.000 VND
 • Bánh kem in ảnh SG120
  Mã sản phẩm: SG120
  550.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in hình SG175
  Mã sản phẩm: SG175
  500.000 VND
 • Bánh in hình ảnh SG273
  Mã sản phẩm: SG273
  450.000 VND
 • SG293
  Mã sản phẩm: SG293
  630.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in hình ảnh SG186
  Mã sản phẩm: SG186
  420.000 VND
 • SG84
  Mã sản phẩm: SG84
  430.000 VND
 • SG399
  Mã sản phẩm: SG399
  550.000 VND
 • SG32
  Mã sản phẩm: SG32
  450.000 VND
 • SG391
  Mã sản phẩm: SG391
  450.000 VND
 • SG397
  Mã sản phẩm: SG397
  450.000 VND
 • SG403
  Mã sản phẩm: SG403
  450.000 VND
 • SG401
  Mã sản phẩm: SG401
  450.000 VND
 • SG372
  Mã sản phẩm: SG372
  450.000 VND
 • SG376
  Mã sản phẩm: SG376
  390.000 VND
 • SG38
  Mã sản phẩm: SG38
  410.000 VND
 • SG411
  Mã sản phẩm: SG411
  450.000 VND
 • SG118
  Mã sản phẩm: SG118
  530.000 VND
 • SG57
  Mã sản phẩm: SG57
  390.000 VND
 • SG171
  Mã sản phẩm: SG171
  420.000 VND
 • SG36
  Mã sản phẩm: SG36
  410.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG351
  Mã sản phẩm: SG351
  450.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG132
  Mã sản phẩm: SG132
  360.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG14
  Mã sản phẩm: SG14
  380.000 VND
 • SG49
  Mã sản phẩm: SG49
  380.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG174
  Mã sản phẩm: SG174
  450.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG299
  Mã sản phẩm: SG299
  360.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG115
  Mã sản phẩm: SG115
  360.000 VND

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 với những mẫu Bánh kem 8/3 tặng mẹ , người yêu, cô giáo đẹp độc đáo Phát triển bởi Bánh kem Hương vị Việt Thương hiệu bánh kem sinh nhật Việt Nam