tiembanhbakerysaigon
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

icon_03

Hotline/Zalo

0977821001

anhbiabakery
 • SG181
  Mã sản phẩm: SG181
  420.000 VND
 • SG352
  Mã sản phẩm: SG352
  490.000 VND
 • SG294
  Mã sản phẩm: SG294
  410.000 VND
 • SG95
  Mã sản phẩm: SG95
  420.000 VND
 • SG408
  Mã sản phẩm: SG408
  410.000 VND
 • SG300
  Mã sản phẩm: SG300
  370.000 VND
 • SG322
  Mã sản phẩm: SG322
  450.000 VND
 • SG251
  Mã sản phẩm: SG251
  420.000 VND
 • SG205
  Mã sản phẩm: SG205
  360.000 VND
 • SG97
  Mã sản phẩm: SG97
  380.000 VND
 • SG276
  Mã sản phẩm: SG276
  380.000 VND
 • SG290
  Mã sản phẩm: SG290
  380.000 VND
 • SG266
  Mã sản phẩm: SG266
  380.000 VND
 • SG267
  Mã sản phẩm: SG267
  370.000 VND
 • SG377
  Mã sản phẩm: SG377
  380.000 VND
 • SG99
  Mã sản phẩm: SG99
  390.000 VND
 • SG178
  Mã sản phẩm: SG178
  360.000 VND
 • SG263
  Mã sản phẩm: SG263
  500.000 VND
 • SG80
  Mã sản phẩm: SG80
  420.000 VND
 • SG321
  Mã sản phẩm: SG321
  450.000 VND
 • SG337
  Mã sản phẩm: SG337
  520.000 VND
 • Bánh gato in hình ảnh SG163
  Mã sản phẩm: SG163
  510.000 VND
 • Bánh in hình SG234
  Mã sản phẩm: SG234
  510.000 VND
 • SG75
  Mã sản phẩm: SG75
  500.000 VND
 • Bánh in ảnh hình trái tim SG407
  Mã sản phẩm: SG407
  430.000 VND
 • SG339
  Mã sản phẩm: SG339
  530.000 VND
 • Bánh kem in ảnh SG120
  Mã sản phẩm: SG120
  550.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in hình SG175
  Mã sản phẩm: SG175
  500.000 VND
 • SG405
  Mã sản phẩm: SG405
  450.000 VND
 • SG403
  Mã sản phẩm: SG403
  450.000 VND
 • SG275
  Mã sản phẩm: SG275
  430.000 VND
 • SG293
  Mã sản phẩm: SG293
  630.000 VND
 • SG371
  Mã sản phẩm: SG371
  450.000 VND
 • SG32
  Mã sản phẩm: SG32
  450.000 VND
 • SG404
  Mã sản phẩm: SG404
  450.000 VND
 • SG113
  Mã sản phẩm: SG113
  450.000 VND
 • SG192
  Mã sản phẩm: SG192
  430.000 VND
 • SG295
  Mã sản phẩm: SG295
  420.000 VND
 • Bánh in ảnh SG229
  Mã sản phẩm: SG229
  450.000 VND
 • SG411
  Mã sản phẩm: SG411
  450.000 VND
 • SG57
  Mã sản phẩm: SG57
  390.000 VND
 • SG38
  Mã sản phẩm: SG38
  410.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG225
  Mã sản phẩm: SG225
  450.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG14
  Mã sản phẩm: SG14
  380.000 VND
 • SG45
  Mã sản phẩm: SG45
  370.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG151
  Mã sản phẩm: SG151
  360.000 VND
 • SG171
  Mã sản phẩm: SG171
  420.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG153
  Mã sản phẩm: SG153
  570.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG212
  Mã sản phẩm: SG212
  510.000 VND

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 với những mẫu Bánh kem 8/3 tặng mẹ , người yêu, cô giáo đẹp độc đáo Phát triển bởi Bánh kem Hương vị Việt Thương hiệu bánh kem sinh nhật Việt Nam