tiembanhbakerysaigon
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

icon_03

Hotline/Zalo

0977821001

anhbiabakery
 • SG177
  Mã sản phẩm: SG177
  430.000 VND
 • SG126
  Mã sản phẩm: SG126
  410.000 VND
 • SG124
  Mã sản phẩm: SG124
  410.000 VND
 • SG294
  Mã sản phẩm: SG294
  410.000 VND
 • SG302
  Mã sản phẩm: SG302
  450.000 VND
 • SG268
  Mã sản phẩm: SG268
  420.000 VND
 • SG181
  Mã sản phẩm: SG181
  420.000 VND
 • SG276
  Mã sản phẩm: SG276
  380.000 VND
 • SG4
  Mã sản phẩm: SG4
  370.000 VND
 • SG262
  Mã sản phẩm: SG262
  430.000 VND
 • SG28
  Mã sản phẩm: SG28
  360.000 VND
 • SG213
  Mã sản phẩm: SG213
  380.000 VND
 • SG107
  Mã sản phẩm: SG107
  380.000 VND
 • SG379
  Mã sản phẩm: SG379
  390.000 VND
 • SG160
  Mã sản phẩm: SG160
  430.000 VND
 • SG178
  Mã sản phẩm: SG178
  360.000 VND
 • SG243
  Mã sản phẩm: SG243
  500.000 VND
 • SG48
  Mã sản phẩm: SG48
  520.000 VND
 • SG383
  Mã sản phẩm: SG383
  520.000 VND
 • SG170
  Mã sản phẩm: SG170
  380.000 VND
 • SG228
  Mã sản phẩm: SG228
  520.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in hình ảnh SG186
  Mã sản phẩm: SG186
  420.000 VND
 • Bánh kem in hình SG145
  Mã sản phẩm: SG145
  390.000 VND
 • Bánh sinh nhật in hình ảnh SG77
  Mã sản phẩm: SG77
  390.000 VND
 • Bánh sinh nhật in hình SG54
  Mã sản phẩm: SG54
  390.000 VND
 • Bánh sinh nhật in ảnh SG12
  Mã sản phẩm: SG12
  530.000 VND
 • Bánh vuông in ảnh SG388
  Mã sản phẩm: SG388
  530.000 VND
 • SG126
  Mã sản phẩm: SG126
  410.000 VND
 • SG402
  Mã sản phẩm: SG402
  450.000 VND
 • SG371
  Mã sản phẩm: SG371
  450.000 VND
 • SG399
  Mã sản phẩm: SG399
  550.000 VND
 • SG404
  Mã sản phẩm: SG404
  450.000 VND
 • SG405
  Mã sản phẩm: SG405
  450.000 VND
 • SG293
  Mã sản phẩm: SG293
  630.000 VND
 • SG372
  Mã sản phẩm: SG372
  450.000 VND
 • Bánh gato sinh nhật in ảnh SG189
  Mã sản phẩm: SG189
  420.000 VND
 • Bánh in hình ảnh SG273
  Mã sản phẩm: SG273
  450.000 VND
 • Bánh kem in ảnh SG120
  Mã sản phẩm: SG120
  550.000 VND
 • SG171
  Mã sản phẩm: SG171
  420.000 VND
 • SG38
  Mã sản phẩm: SG38
  410.000 VND
 • SG57
  Mã sản phẩm: SG57
  390.000 VND
 • SG359
  Mã sản phẩm: SG359
  450.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG132
  Mã sản phẩm: SG132
  360.000 VND
 • SG177
  Mã sản phẩm: SG177
  430.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG225
  Mã sản phẩm: SG225
  450.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG60
  Mã sản phẩm: SG60
  500.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG3
  Mã sản phẩm: SG3
  570.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG174
  Mã sản phẩm: SG174
  450.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG89
  Mã sản phẩm: SG89
  510.000 VND

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 với những mẫu Bánh kem 8/3 tặng mẹ , người yêu, cô giáo đẹp độc đáo Phát triển bởi Bánh kem Hương vị Việt Thương hiệu bánh kem sinh nhật Việt Nam