tiembanhbakerysaigon
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

icon_03

Hotline/Zalo

0977821001

anhbiabakery
 • SG411
  Mã sản phẩm: SG411
  450.000 VND
 • SG341
  Mã sản phẩm: SG341
  420.000 VND
 • SG95
  Mã sản phẩm: SG95
  420.000 VND
 • Bánh tặng bạn gái SG2
  Mã sản phẩm: SG2
  400.000 VND
 • SG20
  Mã sản phẩm: SG20
  420.000 VND
 • SG113
  Mã sản phẩm: SG113
  450.000 VND
 • SG415
  Mã sản phẩm: SG415
  430.000 VND
 • SG58
  Mã sản phẩm: SG58
  380.000 VND
 • SG221
  Mã sản phẩm: SG221
  370.000 VND
 • SG70
  Mã sản phẩm: SG70
  380.000 VND
 • SG107
  Mã sản phẩm: SG107
  380.000 VND
 • SG355
  Mã sản phẩm: SG355
  430.000 VND
 • SG30
  Mã sản phẩm: SG30
  370.000 VND
 • SG142
  Mã sản phẩm: SG142
  370.000 VND
 • SG410
  Mã sản phẩm: SG410
  530.000 VND
 • SG160
  Mã sản phẩm: SG160
  430.000 VND
 • SG24
  Mã sản phẩm: SG24
  370.000 VND
 • SG243
  Mã sản phẩm: SG243
  500.000 VND
 • SG236
  Mã sản phẩm: SG236
  500.000 VND
 • SG99
  Mã sản phẩm: SG99
  390.000 VND
 • SG331
  Mã sản phẩm: SG331
  520.000 VND
 • Bánh kem in hình ảnh SG146
  Mã sản phẩm: SG146
  390.000 VND
 • Bánh in ảnh hình trái tim SG407
  Mã sản phẩm: SG407
  430.000 VND
 • Bánh gato in hình ảnh SG163
  Mã sản phẩm: SG163
  510.000 VND
 • SG339
  Mã sản phẩm: SG339
  530.000 VND
 • Bánh gato in hình SG152
  Mã sản phẩm: SG152
  410.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in hình ảnh SG186
  Mã sản phẩm: SG186
  420.000 VND
 • Bánh gato in ảnh SG149
  Mã sản phẩm: SG149
  390.000 VND
 • SG403
  Mã sản phẩm: SG403
  450.000 VND
 • SG275
  Mã sản phẩm: SG275
  430.000 VND
 • SG372
  Mã sản phẩm: SG372
  450.000 VND
 • SG405
  Mã sản phẩm: SG405
  450.000 VND
 • SG293
  Mã sản phẩm: SG293
  630.000 VND
 • SG391
  Mã sản phẩm: SG391
  450.000 VND
 • SG400
  Mã sản phẩm: SG400
  450.000 VND
 • SG112
  Mã sản phẩm: SG112
  450.000 VND
 • SG128
  Mã sản phẩm: SG128
  450.000 VND
 • SG173
  Mã sản phẩm: SG173
  390.000 VND
 • Bánh kem in ảnh SG120
  Mã sản phẩm: SG120
  550.000 VND
 • SG411
  Mã sản phẩm: SG411
  450.000 VND
 • SG192
  Mã sản phẩm: SG192
  430.000 VND
 • SG224
  Mã sản phẩm: SG224
  390.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG132
  Mã sản phẩm: SG132
  360.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG220
  Mã sản phẩm: SG220
  370.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG140
  Mã sản phẩm: SG140
  530.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG151
  Mã sản phẩm: SG151
  360.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG249
  Mã sản phẩm: SG249
  650.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in hình SG175
  Mã sản phẩm: SG175
  500.000 VND
 • SG45
  Mã sản phẩm: SG45
  370.000 VND

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 với những mẫu Bánh kem 8/3 tặng mẹ , người yêu, cô giáo đẹp độc đáo Phát triển bởi Bánh kem Hương vị Việt Thương hiệu bánh kem sinh nhật Việt Nam