tiembanhbakerysaigon
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

icon_03

Hotline/Zalo

0977821001

anhbiabakery
 • SG124
  Mã sản phẩm: SG124
  410.000 VND
 • SG294
  Mã sản phẩm: SG294
  410.000 VND
 • SG258
  Mã sản phẩm: SG258
  420.000 VND
 • SG181
  Mã sản phẩm: SG181
  420.000 VND
 • SG415
  Mã sản phẩm: SG415
  430.000 VND
 • Bánh tặng bạn gái SG2
  Mã sản phẩm: SG2
  400.000 VND
 • SG180
  Mã sản phẩm: SG180
  430.000 VND
 • SG381
  Mã sản phẩm: SG381
  390.000 VND
 • SG37
  Mã sản phẩm: SG37
  450.000 VND
 • SG261
  Mã sản phẩm: SG261
  370.000 VND
 • SG139
  Mã sản phẩm: SG139
  520.000 VND
 • SG205
  Mã sản phẩm: SG205
  360.000 VND
 • SG290
  Mã sản phẩm: SG290
  380.000 VND
 • SG314
  Mã sản phẩm: SG314
  380.000 VND
 • SG47
  Mã sản phẩm: SG47
  510.000 VND
 • SG377
  Mã sản phẩm: SG377
  380.000 VND
 • SG390
  Mã sản phẩm: SG390
  450.000 VND
 • SG156
  Mã sản phẩm: SG156
  380.000 VND
 • SG101
  Mã sản phẩm: SG101
  390.000 VND
 • SG24
  Mã sản phẩm: SG24
  370.000 VND
 • SG328
  Mã sản phẩm: SG328
  380.000 VND
 • SG84
  Mã sản phẩm: SG84
  430.000 VND
 • Bánh in ảnh hình trái tim SG407
  Mã sản phẩm: SG407
  430.000 VND
 • SG339
  Mã sản phẩm: SG339
  530.000 VND
 • Bánh gato in hình SG152
  Mã sản phẩm: SG152
  410.000 VND
 • Bánh vuông in ảnh SG388
  Mã sản phẩm: SG388
  530.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in hình SG175
  Mã sản phẩm: SG175
  500.000 VND
 • Bánh kem in ảnh SG120
  Mã sản phẩm: SG120
  550.000 VND
 • SG371
  Mã sản phẩm: SG371
  450.000 VND
 • SG405
  Mã sản phẩm: SG405
  450.000 VND
 • SG275
  Mã sản phẩm: SG275
  430.000 VND
 • SG403
  Mã sản phẩm: SG403
  450.000 VND
 • SG401
  Mã sản phẩm: SG401
  450.000 VND
 • SG32
  Mã sản phẩm: SG32
  450.000 VND
 • SG397
  Mã sản phẩm: SG397
  450.000 VND
 • SG114
  Mã sản phẩm: SG114
  790.000 VND
 • Bánh in ảnh SG229
  Mã sản phẩm: SG229
  450.000 VND
 • SG224
  Mã sản phẩm: SG224
  390.000 VND
 • Bánh kem in ảnh SG120
  Mã sản phẩm: SG120
  550.000 VND
 • SG359
  Mã sản phẩm: SG359
  450.000 VND
 • SG295
  Mã sản phẩm: SG295
  420.000 VND
 • SG118
  Mã sản phẩm: SG118
  530.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG220
  Mã sản phẩm: SG220
  370.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG132
  Mã sản phẩm: SG132
  360.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG140
  Mã sản phẩm: SG140
  530.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG212
  Mã sản phẩm: SG212
  510.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG151
  Mã sản phẩm: SG151
  360.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG3
  Mã sản phẩm: SG3
  570.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in hình SG175
  Mã sản phẩm: SG175
  500.000 VND

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 với những mẫu Bánh kem 8/3 tặng mẹ , người yêu, cô giáo đẹp độc đáo Phát triển bởi Bánh kem Hương vị Việt Thương hiệu bánh kem sinh nhật Việt Nam